Schron bojowy „Sęp”

Jest to drugi z pary ciężkich schronów bojowych zbudowanych w wydmie od strony morza, o załodze liczącej około 15 żołnierzy. Jego zadaniem była obrona wydm i plaży morza. Wnętrza obejmują 12 pomieszczeń, a główne uzbrojenie miały stanowić 1 armata przeciwpancerna i 2 ciężkie karabiny maszynowe. Z uwagi na eksponowane położenie i zagrożenie ogniem artylerii okrętowej żelbetowe ściany mają grubość dochodzącą do 3,30 m.

wstecz

 
 

Z życia skansenu